Đầu đọc thẻ Mifare CR10M

  • Tần số: 13.56Mhz
  • Hiển thị: 10 số
  • Khoảng cách đọc: <10cm
  • Giao tiếp: cổng USB
Danh mục: