Thẻ Proximity 125Khz 18 số

  • Tần số: 125Khz
  • Vật liệu: PVC
  • Trên thẻ hiển thị 18 số hoặc không
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.86mm
Danh mục: