Thẻ từ

  • Thẻ có dãy từ đen
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 86 x 54mm
  • Độ dày: 0.76mm
Danh mục: