Giấy in thẻ nhựa A4

  • Màu trắng – Supper white (dày 0.3mm)
  • Màu trắng – Supper white (dày 0.17mm)
  • Màu bạc – Silver (dày 0.3mm)
  • Màu vàng – Gold (dày 0.3mm)
  • Trong suốt (dày 0.3mm)
  • Màng keo( 0.08mm)