Phôi thẻ nhựa trắng

  • Kích thước tiêu chuẩn: (CR80) 86mm x 54mm
  • Hình dạng: bo tròn 4 góc
  • Độ dày tiêu chuẩn: 0.76mm
  • Chất liệu: 100% PVC
  • Được dùng để in trên máy in thẻ nhựa
Danh mục: