Máy đếm thẻ cầm tay

Máy đếm thẻ cầm tay EMP – 1100C

  •  Đếm nhanh, nhạy, chính xác cao
  •  Đếm tính linh hoạt – Từ độ dày 0.4 mm
  • Thu thập dữ liệu và quản lý dữ liệu đơn giản với giao diện PC
  • Pin sử dụng lâu, điện năng tiêu thụ ít
  • Thiết kế lại gọn nhẹ
Danh mục: