Đầu đọc thẻ Proximity CR10E

  • Tần số: 125khz
  • Đọc loại thẻ: 14 và 18 số
  • Hiển thị: 10 số
  • Khoảng cách đọc: <10cm
  • Giao tiếp: cổng USB
Danh mục: