Đầu đọc thẻ từ MightyStripe

  • Giao tiếp thông qua cổng USB
  • Tiêu chuẩn Card:  7811/2
  • Track : 1, 2, 3
Danh mục: